ROK
Povinne zverejňované  zmluvy, objednávky a faktúry
SUBJEKT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Základná škola zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy
objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky
faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry
faktúry po 01.01.2017 faktúry po 01.01.2018 faktúry komplet 2018
 
 Školská jedáleň zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy
objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky
faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Základná škola zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy
objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky
faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry faktúry
faktúry
komplet 2019
faktúry
komplet 2020
faktúry
komplet 2021
faktúry
komplet 2022
faktúry
komplet 2023
     
Školská jedáleň zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy zmluvy
objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky objednávky
faktúry faktúry
faktúry komplet 2020
faktúry faktúry faktúry faktúry