P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2020 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum zverejnenia: Číslo, názov :
- Január --- ---
- Február --- ---
- Marec --- ---
- Apríl --- ---
- Máj --- ---
- Jún --- ---
- Júl --- ---
- August --- ---
1. September 02.09.2020   Kúpna zmluva - " Školské ovocie a školské mlieko", AGROMIX výrobno - obchodná spoločnos, spol. s.r.o. Sedliská, [ 234 kB ]