P.č. Mesiac / rok TYP
rok 2011 ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Zmluvy platné aj

v roku 2011

( z predchádzajúcich rokov )

 

od 05.08.2004   č.17 4508  , Union poisťovňa [ 208 kB ]
2. od 12.05.2005   č.7395  , prenájom rohoží [ 452 kB ]
  od 01.10.2005   č.9902551478  , Slovak Telecom [ 993 kB ]
3. od 21.12.2005   Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, Východoslovenská energetika a.s., Košice [ 719 kB ]
4. od 02.07.2005   č.02 /2005   , služby bezpečnostného technika [ 285 kB ]
  Anna Kačmárová - Živnostenský list , [ 381 kB ]
5. od 02.01.2006

od 02.01.2009

  č.08  , poskytnutie služieb - spracovanie miezd [ 479 kB ]

  Dodatok k zmluve č.08 [ 162kB ]

6. od 10.11.2007   č.136 / 2007 , Euroaltis - KORWIN [ 689 kB ]
7. od 25.11.2007   č.A2174574  , Orange - mobilný operátor [ 768 kB ]
8. od 21.12.2007   Zmluva o poskytovaní pracovno-zdravotnej služby  , [ 970 kB ]
9. od 21.08.2008   č.90-000013322PO2008  , Východoslovenská vodárenská spoločnosť [ 1 716 kB ]
10. od 26.06.2009   Wüstenrot  ,  životné poistenie  zamestnancov [ 773 kB ]
11. od 30.01.2009   č. VK/09/01/026  , virtuálna knižnica - www.zborovna.sk [ 790 kB ]
12. od 07.11.2009   č.010  0013086  , Komunálna   poisťovňa [ 3 970 kB ]
13. od 19.07.2010   DAFFER  , Obstaranie pomôcok na projekt MRK-vzdelávanie pre všetkých  , [ 671 kB ]
14. od 01.10.2010   Kúpna zmluva - DMJ MARKET s.r.o., Potraviny, mäso ryby, hydina, mäsové výrobky, [ 668 kB ]
15. od 28.10.2010   č.511040784  , Allianz - poistenie majetku [ 1 696 kB ]
16. od 30.11.2010   č. 5100035602  , SPP-dodávka zemného plynu [ 3 458 kB ]
17. od 08.12.2010   č. 9979302911 , Allianz - poistenie majetku [ 2 785kB ]
18. od 08.12.2010   č.A2704333  , Orange - mobilný operátor [ 1 063 kB ]
       
1. Zmluvy uzavreté v

roku 2011

01.01.2011   Techplast - Kočiš  , Zmluva o krátkodobom prenájme [ 632 kB ]
  10.01.2011   Zmluva o zverení správy majetku mesta - štatutárovi školy, Mesto Vranov nad Topľou, [ 591 kB ]
2. 09.02.2011   č.0915625797  , Orange - mobilný operátor [ 434 kB ]
3. 15.02.2011   DAFFER -dodatok k zmluve , Obstaranie pomôcok na projekt MRK-vzdelávanie pre všetkých  , [ 368 kB ]
4. 17.02.2011   č.0917400551  , Orange - mobilný operátor [ 336 kB ]
5. 17.05.2011   č.5100318006C  , dodávka elektriny [ 1 177 kB ]
6. 02.06.2011   č.2011229  , prenájom dávkovača vody [ 1 620 kB ]
7. 16.06.2011   Darovacia zmluva_Slovenský tenisový zväz  , [ 365 kB ]
8. 09.09.2011   Dohoda o zmene záväzku - poskytovanie pracovno-zdravotnej služby  , [ 1 825 kB ]
9. 28.09.2011   CVČ  , Dohoda o vzájomnej spolupráci s CVČ [ 390 kB ]
10. 24.11.2011   č. 5100035602  , SPP-dodávka zemného plynu [ 2 824kB ]
11. 01.12.2011   č.0917154573  , Orange - mobilný operátor [ 351 kB ]
12. 29.12.2011   Zmluva o dielo - Maroš Rozkoš, [ 385 kB ]
13. 30.12.2011   Zmluva o dielo - Martin Zribko, [ 436 kB ]