P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2021 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
- Január --- -
- Február --- -
1. Marec 19.03.2021    Zmluva č.BCF ENERGY 457 o dodávke elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku ...
   BCF ENERGY s.r.o., Banská Bystrica,  [ 3 646 kB ]
2. 25.03.2021    Zmluva o dielo č.01/2021- "Oplotenie školy", Juraj Jurek-MONT-COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 1 865 kB ]
3. 25.03.2021    Zmluva o dielo č.01/2021 - " Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pavilóne č.3 ", Milan Mikča, Vranov nad Topľou, [ 919 kB ]
4. Apríl 23.04.2021    Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č. 01/04/2021 - " Drogéria pre ZŠ a ŠJ ", DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T., [ 444 kB ]
5. 30.04.2021   Zmluva o poskytovaní lecencií na používanie SW a súvisiacich služieb, zák. č. 9618 - Verejná inform. služba, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš, [ 2 621 kB ]
- Máj --- ---
6. Jún 23.06.2021    Zmluva o dielo č.01062021 - "Rekonštrukcia podlahy a obkladu stien telocvične ", Ľuboslav Plachý, Vranov n.T., [ 1 279 kB ]
- Júl --- ---
7. August 18.08.2021    Dodatok k zmluve o dielo č.01/2021 -" Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pavilóne č.3 ", Milan Mikča, Vranov nad Topľou, [ 238 kB ]
- September -- ---
- Október -- ---
8. November 02.11.2021   Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu " Učíme s Hardvérom", SPy o.z. Bratislava, [ 1 776 kB ]
9. 02.11.2021   Darovacia zmluva na hardvér používaný v rámci projektu " Učíme s Hardvérom ", SPy o.z. Bratislava, [ 529 kB ]
10. December 27.12.2021   Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201936563_Z -  "Dodávka plynu pre školu", Energie2, a.s., Bratislava, [ 1 000 kB ]