P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2014 ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 10.01.2014

  Kúpna zmluva na dodanie tovaru - dodávka ovocia a zeleniny, Martin Mikula - MARKO, [ 530 kB ]

20.01.2014

   Zmluva č.14 /2208/0001[ 94822 ] - zriadenie a poskytovanie pripojenia k sieti INTERNET - ANTIK Telecom s.r.o.,  [ 1 046 kB ]

27.01.2014

  Zmluva o výpožičke č. PV-49/2014 - Štátny inštitút odborného vzdelávania, Národný projekt, [ 669 kB ]

2. Február 18.02.2014

  Kúpna zmluva č.1/ 2014 - Školský nábytok, [ 828 kB ]

3. 18.02.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 111/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 2 090 kB ]

4. 19.02.2014

  Dodatok č.3 - k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Projekt - "Rozvojom čítania k lepšiemu životu ",[ 6 820 kB ]

5. 24.02.2014

  Zmluva o dielo - Bezpečnostný projekt informačných systémov - CUBS plus s.r.o. Košice ,[ 696 kB ]

6. 25.02.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 161/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..."  - ŠIOV Bratislava, [ 1 606 kB ]

7. 25.02.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 162/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..."  - ŠIOV Bratislava, [ 2 055 kB ]

8. Marec 03.03.2014

  Dodatok č.1 k zmluve 2/2005 z 1.7.2005 o dielo BOZP a PO - Anna Kačmárová,  [ 136 kB ]

9. 10.03.2014

  Zmluva o dielo č.02/2014 - Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach, DANEX PLUS s.r.o. Soľ, [ 252 kB ]

10. 26.03.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 308/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 2 047 kB ]

11. 26.03.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 309/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 1 706 kB ]

12. 26.03.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 310/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 1 810 kB ]

13. 30.03.2014

  Dodatok číslo 1 k zmluve o poskytovaní služieb - EDEA PARTNERS a.s., [ 464 kB ]

14. Apríl 03.04.2014

  Dodatok č.1 k  zmluve č.90-000013322PO2008 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Košice, [ 1 350 kB ]

15. 07.04.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 411/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 2 494 kB ]

16. 07.04.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 412/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 2 505 kB ]

17. 07.04.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 413/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 1 890 kB ]

18. 07.04.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 414/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 2 163 kB ]

19. 15.04.2014

  Zmluva o výpožičke č.PV - 536/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 1 612 kB ]

20. Máj 19.05.2014

  Zmluva o výpožičke č.2364/2014, MŠVVaŠ SR, Elektronizácia vdelávacieho systému regionálneho školstva, Bratislava, [ 459 kB ]

21. Jún 15.06.2014

  Zmluva o dielo č.1/2014 - ZS Kukučínova - zhotovenie chodníka, Juraj Jurek - MONT-COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 2 727 kB ]

22. 30.06.2014

  Dodatok č.1 - k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii modelu školy s CVS - MPC - Národny projekt, [ 728 kB ]

23. Júl 07.07.2014

  Zmluva o dielo č.01/07/2014 - ZŠ Kukučínova-pokládka dlažby na spojovacej chodbe (3.pavilón), Baran Pavol, [ 2 537 kB ]

24. 07.07.2014

  Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 zákona č. 417/ 2013 o pomoci v hmotnej núdzi, Menšie obecné služby, [ 1 425 kB ]

25. 23.07.2014

  Zmluva o poskytovaní certifikačných služieb k certifikátu inštalácie biznis banking - VÚB  Bratislava, [ 638 kB ]

26. August 25.08.2014   Kúpna zmluva - dodávka ovocia, AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol.s.r.o., Sedliská, [  972 kB ]
27. 28.08.2014   Zmluva o dielo č.02/08/2014 - ZŠ Kukučínova- Oprava podláh, Baran Pavol - Podlahár, [  447 kB ]
28. September ----

  ----

29. Október ----

  ----

30. November 06.11.2014   Zmluva o sprostredkovaní stravovania prostredníctvom stravných poukážok, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, [  2 445 kB ]
31. 20.11.2014   Zmluva o dielo č.01/11/2014 - Výmena nášľapných vrstiev v 3. pavilóne školy,  Pavol Baran, Vranov nad Topľou, [  2 711 kB ]
32. 28.11.2014   Zmluva o poskytnutí služby č.01/11/2014 na čistenie a monitoring kanalizácie, HRABČÁK-VAS s.r.o.,  [  1 561 kB ]
33. December 11.12.2014   Kúpna zmluva č.01/12/2014, Ján Kaščák - INNA, Školský nábytok, [ 1 181 kB ]
34. 15.12.2014   Zmluva o výpožičke č.PV - 00669/2014 - Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ ..." - ŠIOV Bratislava, [ 2 399 kB ]
35. 29.12.2014   Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130163, Energie2, a.s., Bratislava, [  2 091 kB ]
36. 31.12.2014   Zmluva o dodávke plynu  S-klasik 5100035602, SPP a.s., Bratislava, [  9 645 kB ]
37. 31.12.2014   Kúpna zmluva na dodanie tovaru - ovocie a zelenina, Martin Mikula-MARKO, Giraltovce, okr. Svidník, [ 957 kB ]
38. 31.12.2014   Zmluva č.215/14/PZS o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby, Anna Kačmárová, Vranov n.T. , [ 1 093 kB ]