P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2018 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum zverejnenia: Číslo, názov :
- Január --- ---
- Február --- ---
- Marec --- ---
- Apríl --- ---
1. Máj 30.05.2018

 Zmluva o spracovaní osobných údajov - školská jedáleň, - Verejná informačná služba, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš, [ 755 kB ]

- Jún --- ---
- Júl ---

  ---

- August --- ---
2. September 04.09.2018     Kúpna zmluva - "Dodávka mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich ", AGROMIX s.r.o., Sedliská, [  481 kB ]
- Október --- ---
- November --- ---
- December