P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2014 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum účinnosti : Číslo, názov :
1. Január 10.01.2014

  Kúpna zmluva na dodanie tovaru - dodávka ovocia a zeleniny, Martin Mikula - MARKO, [ 530 kB ]

2. August 25.08.2014

  Kúpna zmluva - dodávka ovocia, AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol.s.r.o., Sedliská, [  972 kB ]

3. December 31.12.2014

  Kúpna zmluva na dodanie tovaru - ovocie a zelenina, Martin Mikula-MARKO, Giraltovce, okr. Svidník, [ 957 kB ]