P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2012 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum účinnosti : Číslo, názov :
1. September 03.09.2012

  Zmluva na dodávku ovocia, Agromix - výrobno obch. spoločn., spol. s.r.o. Sedliská, [ 549 kB ]