P.č. Mesiac / rok TYP
rok 2012 ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 01.01.2012

  Techplast - Kočiš  , Zmluva o krátkodobom prenájme [ 618 kB ]

2. 02.01.2012

  7P s.r.o. , Dohoda o vzájomnej spolupráci  , [ 250 kB ]

3. 26.01.2012

  č.901706135  , Slovak Telekom  , [ 1 351 kB ]

4. Február 21.02.2012

  č. A6173922  , Orange Slovensko  , [ 1 257 kB ]

5. 28.02.2012

   Zmluva č.1 , Konica Minolta  , [ 536 kB ]

6. 28.02.2012

  Zmluva č.2 , Konica Minolta  , [ 421 kB ]

7. Marec 12.03.2012

  Bezpečnostný projekt  , [ 644  kB ]

8. 13.03.2012

 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu, MPC Bratislava, [ 1 548 kB ]

9. 15.03.2012

  č. A6173922 - Dodatok k zmluve  , Orange Slovensko  , [ 1 210 kB ]

10. Apríl 02.04.2012

 Pilotný projekt - Školské poukazy pre zväzy, SVF Bratislava, [ 577 kB ]

05.04.2012

  č. 007/2012/3.1/OPV - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , [706 kB ]

Príloha č.1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP , [ 587 kB ]

Príloha č.2 - Predmet podpory NFP , [ 229 kB ]

príloha č.3 - Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu , [ 394 kB ]

Príloha č.4 - Podrobný popis aktivít projektu , [ 259 kB ]

 

11. Máj 02.05.2012

  Darovacia zmluva, Ján Kaščák - INNA,  Vranov n. T. ,  [ 240 kB ]

12. 22.05.2012

  č.21281026 - Zmluva o vzájomnej spolupráci - Tenis do škôl , [ 909 kB ]

13. 28.05.2012

  č.OPV/24/2011 - Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického

                              modelu školy s celodenným výchovným systémom , [ 2 780 kB ]

14. Jún 09.06.2012

   č.A2704333 - Dodatok k zmluve, Orange Slovensko [ 2 217 kB ]

15. Júl 30.07.2012

  Zmluva o poskytovaní právnych služieb, [ 832 kB ]

16. August 21.08.2012

  Zmluva o poskytovaní služieb, Caleyo, s.r.o. [ 809 kB ]

17. 25.08.2012

  Zmluva o poskytovaní služieb, EDEA PARTNERS,s.r.o, [ 831 kB ]

18. September 03.09.2012

  Zmluva na dodávku ovocia, Agromix - výrobno obch. spoločn., spol. s.r.o. Sedliská, [ 549 kB ]

19. 04.09.2012

  Zmluva o poskytovaní služieb, Centre for Modern Education (SK),s.r.o., [ 822 kB ]

20. 26.09.2012

  Dodatok zmluvy č.9902551478, - Slovak Telekom a.s., [ 2 976kB ]

21. Október 11.10.2012

  Zmluva o združení finančných prostriedkov, MsÚ vo Vranove n.T., [ 85 kB ]

22. 22.10.2012

  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Projekt ESF, [ 744kB ]

23. November 06.11.2012

  Darovacia zmluva - Infovek 2 , č.zmluvy : B-2011/1022-037873393, [ 494 kB ]

24. December 01.01.2013 - 31.12.2014

  Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.12120236, ELGAS s.r.o., [ 3 861kB ]

25. 01.07.2013 - 31.12.2014

  Zmluva na dodávku elektrickej energie č.3373/2012, MAGNA E.A.,s.r.o., [ 1 457kB ]