P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2016 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 05.01.2016

  Zmluva o poskytnutí služieb č.1/01/2015 - doprava na LVK, Medzinárodná autobus. doprava - Kos Radovan, Hencovce, [ 117 kB ]

2. 05.01.2016

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.01/01/2016 - drogistický tovar, DMJ MARKET, s.r.o. Vranov n.T., [ 1 556 kB ]

3. 18.01.2016

  Zmluva o reklame - www.registerskol.sk, Web: www.profesionalnyregister.sk, Bratislava, [ 936 kB ]

4. 29.01.2016

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.9/2016 - / tonery pre školu /, 7P s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 1 524 kB ]

5. Február 05.02.2016

  Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, INTA s.r.o. Biotechnologies Trenčín, [ 589 kB ]

6. 29.02.2016

  Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu, EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou, [ 1 213 kB ]

7. Marec 30.03.2016

   Zmluva o poskytnutí služieb č.18/2016 - ubytovanie a strava v ŠvP,   Súkromná škola v prírode - Tatranská Lomnica, [ 1 659 kB ]

8. 31.03.2016

  Servisná a materiálová zmluva č.CUS 1539800, KONICA MINOLTA spol. s.r.o. Bratislava, [ 1 282 kB ]

- Apríl ---- ----
- Máj ---- ----
9. Jún 10.06.2016

  Zmluva o poskytnutí finančného daru v zmysle §628 - §630 Občianskeho zákonníka - projekt SME V ŠKOLE, [ 995 kB ]

10. 28.06.2016

  Zmluva o dielo č.05/2016 - Projektová dokumentácia - polyfunkčné ihrisko, H2M Ateliér s.r.o. Michalovce,  [ 4 990 kB ]

- Júl ---- ----
11. August 01.08.2016

  Zmluva č.2/2016 o pripojení a poskyt. elektron. komun. služby - pripojenie do siete PP-NET, NET4ALL, s.r.o. Vranov n.T., [ 364 kB ]

12. 15.08.2016

  Rámcová dohoda č.01/08/2016 na poskytnutie služby / deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia/, M.Dzúrik, Vranov n.T., [ 972 kB ]

13. 30.08.2016

  Zmluva na dodávku školského ovocia a zeleniny, AGROMIX, výrobno-obchodná spoločnosť s.r.o.,  - Sedliská [ 670 kB ]

14. September 26.09.2016

  Zmluva o dielo č.1/9/2016 - Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

  REMART - REAL, spol.s.r.o., Veterná č.993/4, 093 03 Vranov n.T.

15. Október 28.10.2016

  Rámcová dohoda č.Z201633951_Z - Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi,                                           

  Ing.Ľudovít Paulina-MIPA, Michalovce, [ 73,8 kB ]

16. November 25.11.2016

  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - 1.konanie, AK NOVIKMEC s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 304 kB ]

17. 28.11.2016

  Kúpna zmluva č.Z201641854_Z - Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom, Ing.Kováč-Gastrotechnika plus, Košice, [ 72 kB ]

18. 28.11.2016

  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - 2.konanie, AK NOVIKMEC s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 301 kB ]

19. 30.11.2016

  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - 3.konanie, AK NOVIKMEC s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 303 kB ]

20. December 06.12.2016

  Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesto - ZŠ Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou,

  / Príloha k Rámcovej dohode č.sp.: CVO 116 /, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, [ 6 284 kB ]

  Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu č.CVO 116, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, [ 1 969 kB ]

21. 21.12.2016

  Zmluva o poskytnutí služieb č.01122016 - Montáž a inštalácia siete ku klientskym počítačom, Net4all, s.r.o. Vranov n.T., [ 810 kB ]

22. 23.12.2016

  Zmluva o poskytnutí služieb č.1/12/2016 - LVK - ubytovanie a stravovanie žiakov, Vzdelávacie a regeneračné centrum, Kežmarské Žľaby, [ 836 kB ]