P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2013 ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 01.01.2013

  Zmluva o poskytovaní služieb č. 2312012 - DATALAN,a.s. ,  [ 2 903 kB ]

2. Február 11.02.2013

  Zmluva o spolupráci , Prešovská univerzita v Prešove, [ 731 kB ]

3. 14.02.2013

  Zmluva o prenájme nebytových priestorov , TECHPLAST s.r.o. , [ 662 kB ]

4. Marec 19.03.2013

  Kúpna zmluva - 3 Soft Vranov n.T.,  projekt " Rozvojom čítania k lepšiemu životu,  , [ 1 157 kB ]

5. 19.03.2013

  Kúpna zmluva - MY DVA SLOVAKIA s.r.o., projekt " Rozvojom čítania k lepšiemu životu,  , [ 1 566 kB ]

6. Apríl 10.04.2013

  Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny, Martin Mikula - MARKO, [ 750 kB ]

7. Máj 29.05.2013

  Zmluva o prevode hnuteľného majetku č. 2013_MRK_PO_PO_169, [ 2 735 kB ]

8. Jún 07.06.2013

  Zmluva o dielo č.01/06 - 2013,   Marián Nadzam, Poša, [ 436 kB ]

9. 20.06.2013

  Kúpna zmluva na elektroinštalačný tovar, EDISON SK s.r.o., Vranov nad Topľou , [ 253 kB ]

10. 25.06.2013

  Zmluva o dodávke služieb - 7P s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 264 kB ]

11. 26.06.2013

  Zmluva o dielo číslo: 06/2013, revízie plynových zariadení, Milan Boroš-ABM Technik, [ 434 kB ]

12. 27.06.2013

  Zmluva o zabezbečení kontroly (revízií) a čistenia komínov, Firma Jozef Gazdík,Hencovce, [ 388 kB ]

13. 27.06.2013   Zmluva na dodanie tovaru - školské potreby pre žiakov so SZP, ALDA SK, s.r.o. Vranov n.T., [ 554 kB ]
14. 27.06.2013   Zmluva o dielo - revízie bleskozvodov, EDISON SK s.r.o., Vranov nad Topľou , [ 325 kB ]
15. 28.06.2013   Zmluva na dodanie tovaru - kancelárske potreby, ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, [ 547 kB ]
16. 28.06.2013   Zmluva na dodanie tovaru - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ, DMJ MARKET, s.r.o. VT, [ 539 kB ]
17. 28.06.2013   Zmluva na dodanie tovaru - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ-ŠJ, DMJ MARKET, s.r.o. VT, [ 537kB ]
18. 28.06.2013   Zmluva o dielo č.2013/1-elektroinštalačné práce, Mikča Milan,  [ 532 kB ]
19. 28.06.2013   Zmluva o dodávke tovaru - tonery do tlačiarní,  7P s.r.o., Vranov nad Topľou,  [ 171 kB ]
20. 28.06.2013   Zmluva o dielo č.1/2013, oprava a servis žalúzií, Hric Martin-MAŤO, [ 531 kB ]
- Júl ----

  -----

21. August 08.08.2013   Zmluva o dielo č.4 /2013, Stavebné úpravy a udržiavacie práce - Školská jedáleň , ROPO SK, s.r.o. Prešov, [ 1 750 kB ]
22. 09.08.2013   Dodatok č.2 - k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Projekt - "Rozvojom čítania k lepšiemu životu ", [ 778 kB ]
23. 27.08.2013   Dodatok č.1 - k Zmluve o dielo č.04 /2013, Stavebné úpravy a udržiavacie práce - Školská jedáleň , ROPO SK, s.r.o. Prešov, [ 498 kB ]
24. 28.08.2013   Darovacia zmluva - Štátny pedagogický ústav Bratislava, darovanie techniky a softvéru, [ 1 043 kB ]
25. 28.08.2013   Kúpna zmluva, Agromix-výrobno-obchodná spoločnosť, spol.s.r.o.,dodávka ovocia, Pavol Vagaský, [ 559 kB ]
- September ----

-----

26. Október 01.10.2013   Zamestnávateľská zmluva AXA - Doplnkové dôchodkové sporenie, [ 459 kB ]
27. 18.10.2013   Zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - počítače, monitory a tlačiarne,  Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, [ 433 kB ]
28. November 12.11.2013   Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu č. PV_42/2013, [ 2 812 kB ]
29. December 03.12.2013   Dohoda č.22/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy [ 1 162 kB ]
30. 09.12.2013   Zmluva č.1 /NP/1057/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu ( Systém prevence soc.pat. javov), [ 1 440 kB ]
31. 31.12.2013   Zmluva č.2626/ 2013 o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky, ÚIPŠ Bratislava, [ 1 892 kB ]