P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2020 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 09.01.2020   Zmluva o poskytnutí služieb č.01/01/2020 - "Ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku"
                                                                     Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Kežmarsk鎾aby,  [ 238 kB ]
2. Február 24.02.2020   Zmluva  o dielo č.012020 - " Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č.2 ", Pavol Baran, Vranov nad Topľou, [ 413 kB ]
3. Marec 13.03.2020   Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.012020 - " Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č.2 ", Pavol Baran, Vranov nad Topľou, [ 256 kB ]  
  Rozpočet k dodatku č.1 k zmluve o dielo č.012020 , [ 977 kB ]
- Apríl --- ---
- Máj --- ---
4. Jún 19.06.2020   Zmluva o dielo č.1/2020 - " Rekonštrukcia odpadového potrubia z  pavilónu č.3 a osadenie zámkovej dlažby",
                                             Juraj Jurek-MONT-COMPLEX, Nižný Hrušov, [ 1 876 kB ]
5. 30.06.2020   Rámcová dohoda na poskytnutie služby č.01/06/2020 - "Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov ZŠ ",
                                                                                        Miroslav Dzurik, Vranov nad Topľou,  [ 1 018 kB ]
  Júl   --
6. August 04.08.2020   Kúpna zmluva č.20200801 - " Nábytok ", Ján Kaščák - INNA, Vranov nad Topľou, [ 472 kB ]
7. 10.08.2020   Zmluva o dielo č.01/2020 - " Rekonštrukcia vnútorného oplotenia v areáli školy ", Ing.Lukáš Jurek - Event Life, Nižný Hrušov,  [ 1 291 kB ]
8. 11.08.2020   Zmluva č.02/2020/NP o nájme nebytových priestorov -"Dostavba telocvične pri ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou",
   Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel ROVINA, Vranov nad Topľou, [ 234 kB ]
9. 26.08.2020    Zmluva o stravovaní č.03/2020 - " Príprava obedov pre deti z Centra pre deti a rodiny Vranov n.T. "
    Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou, [ 398 kB ]
10. 31.08.2020    Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - "Informačný systém - Virtuálna knižnica", KOMENSKÝ, s.r.o. Košice, [ 168 kB ]
11. September 02.09.2020   Kúpna zmluva - " Školské ovocie a školské mlieko", AGROMIX výrobno - obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. Sedliská, [ 234 kB ]
12. 07.09.2020   Kúpna zmluva č. 20200901 - " Školský nábytok ",  MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava, [ 376 kB ]
13. 28.09.2020   Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie č.7955/2019, MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany, [ 444 kB ]
14. Október 19.10.2020   Zmluva o kontrolnej činnosti - " Školské multifunkčné ihrisko", EKOTEC spo. s.r. o., Bratislava, [ 2 425 kB ]
- November --- ---
15. December 07.12.2020   Zmluva o poskytnutí grantu č.STDG20_169 - "projekt micro: hit vzdelávania ", Nadácia PONTIS, Nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis, Bratislava, [ 1 804 kB ]
16. 29.12.2020   Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektrickej energie č.7955/2019, MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany, [ 464 kB ]