P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2018 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 09.01.2018

  Zmluva o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov ZŠ č. SAD 3/2018 - SAD Humenné a.s., OZ Vranov n.T., [ 807 kB ]

2. Február 15.02.2018

  Zmluva o dielo č.1/2018 - "Rekonštrukcia ústredného kúrenia ( telocvičňa + 3. pavilón školy)", Juraj Jurek - Mont-Complex, Nižný Hrušov, [ 2 326 kB ]

3. 20.02.2018

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.16 - "Drogistický tovar pre ZŠ a ŠJ ", DMJ MARKET s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 707 kB ]

4. 20.02.2018

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru 01/02/2018 - " Tonery pre ZŠ a ŠJ ", 7P s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 726 kB ]

5. Marec 09.03.2018

  Zmluva o dielo - vstupný audit + vypracovanie dokumentácie ochrana práv fyzických osôb, CUBS plus s.r.o., Košice, [ 781 kB ]

6. 09.03.2018

  Zmluva o poskytnutí služieb - funkcia zodpovednej osoby vo vzťahu k článku 39 GDPR č.216/679, CUBS plus s.r.o., Košice, [ 1 017 kB ]

7. 13.03.2018

  Rámcová dohoda na poskytnutie služby č.3/2018 - "Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov ZŠ", Miroslav Dzurik, Vranov n.T., [ 1 064 kB ]

8. 19.03.2018

  Zmluva o dielo č.1/2018 - "Vypracovanie projekt. dokumentácie pre rekonštrukciu soc. zariadení 3. pavilónu ZŠ", Prodap s.r.o., Vranov n.T., , [ 576 kB ]

9. 20.03.2018

  Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov ZŠ, SAD Humenné a.s., OZ Vranov n.T., [ 286 kB ]

10. Apríl 17.04.2018

  Zmluva o dielo č.1/2018 - "Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pavilóne č.1 a č.4 ZŠ ", Milan Mikča, Vranov nad Topľou, [ 702 kB ]

11. 27.04.2018

  Zmluva o dielo č.2018/001 - "Telocvičňa ZŠ Kukučínova Vranov n.T. - zateplenie objektu ", ElautBauMont s.r.o., Snina, [ 1 963 kB ]

12. 27.04.2018

  Príloha zmluvy č.2/2016 - "Pripojenie a poskytovanie elektronickej komunikačnej služby, NET4ALL s.r.o., Vranov n.T., [ 423 kB ]

13. Máj 25.05.2018

  Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - "Informačný systém - Virtuálna knižnica", KOMENSKÝ, s.r.o. Košice, [ 312 kB ]

14. 30.05.2018

  Zmluva o spracovaní osobných údajov - školská jedáleň, - Verejná informačná služba, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš, [ 755 kB ]

15. 31.05.2018

  Zmluva o vzájomnej spolupráci - "Umožnenie prevádzkovania technických zariadení" , ANTIK Telecom, s.r.o., Košice, [ 594 kB ]

16. Jún 20.06.2018

  Zmluva o dielo č.1/06/2018 - "Výmena expanzomatov a úpravy rozvodov ÚVK v kotolni ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou",

     

                                         REMART - REAL s.r.o., Vranov nad Topľou, [ 721 kB ]

17. Júl 12.07.2018

  Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, [ 997 kB ]

18. August 24.08.2018   Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2018/001 - "Telocvičňa ZŠ Kukučínova Vranov n.T. - zateplenie objektu ", ElautBauMont s.r.o., Snina, [  641 kB ]
19. September 04.09.2018   Kúpna zmluva - "Dodávka mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich ", AGROMIX s.r.o., Sedliská, [  519 kB ]
20. Október 01.10.2018

   Zmluva o dielo č.01072018 - "Multifunkčné ihrisko", M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, Svätý Jur, 5 537 kB ]                              

21. 01.10.2018   Zmluva o spolupráci a reklame č. 56/BH6/2018 -  zabezpečenie chemického krúžku, BUKÓZA HOLDING a.s. Hencovce, 949 kB ]
22. 22.10.2018   Zmluva o poskytovani dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.. 201809571- Disig, a.s., Bratislava, 2 563 kB ]
23. November 22.11.2018   Rámcová dohoda č.01/11/2018 - "Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi", ALDA SK s.r.o., Vranov n.T., 716 kB ]
24. December 19.12.2018   Zmluva o dodávke plynu na rok 2019 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava,  3 704kB ]
25. 20.12.2018   Zmluva o združenej dodávke elektriny - MALOODBER č.1130163 - od 01.01.2019 - 31.03.2019, Energie2, a.s., Bratislava, 1 444 kB ]
26. 31.12.2018   Zmluva o poskytnutí služieb č.1.12.2018 - " Zabezpečenie ubytovania a stravy pre žiakov a inštruktorov počas lyžiarskeho výcviku",
                                                                      Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, 1 492 kB ]