P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2016 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum zverejnenia: Číslo, názov :
  Január -- --
1. Február 05.02.2016

  Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, INTA s.r.o. Biotechnologies Trenčín, [ 589 kB ]

2. 29.02.2016

  Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu, EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou, [ 1 213 kB ]

- Marec -- --
- Apríl -- --
- Máj -- --
- Jún -- --
- Júl -- --
3. August 30.08.2016

  Zmluva na dodávku školského ovocia a zeleniny, AGROMIX-výrobno-obchodná spoločnos´t s.r.o.,  - Sedliská [ 670 kB ]

- September -- --
- Október -- --
4. November 28.11.2016

  Kúpna zmluva č.Z201641854_Z - Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom, Ing.Kováč-Gastrotechnika plus, Košice, [ 72 kB ]

- December --

  --