Rok 2018

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Technické špecifiká Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Cenová ponuka Informácia podľa § 44 ods.2 Správa o VO podľa § 21
01.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Rekonštrukcia ústredného kúrenia.

/ Telocvičňa školy + 3. pavilón školy /

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky - práce

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou ústredného kúrenia v telocvični školy a v 3. pavilóne ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Výkaz - výmer --- ---
02.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

TONERY pre ZŠ a ŠJ.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie dodávky tonerov pre ZŠ a ŠJ- Kukučínova ulica 106 vo     Vranove n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
03.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

DROGÉRIA pre ZŠ a ŠJ.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie dodávky drogistického tovaru pre ZŠ a ŠJ - Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
04.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  služby.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie služieb spojených s deratizaciou, dezinsekciou a dezinfekciou priestorov ZŠ a ŠJ- Kukučínova ulica 106 vo Vranove n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
05.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre

rekonštrukciu sociálnych zariadení 3. pavilónu ZŠ.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu sociálnych zariadení 3. pavilónu ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
06.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Rekonštrukcia elektrických rozvodov

v pavilóne č.1 a č.4  základnej školy.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou elektrických rozvodov v pavilónoch č.1 a č.4  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Výkaz - výmer --- ---
07.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Telocvičňa ZŠ Kukučínova Vranov n.T.

- zateplenie objektu telocvične.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich so zateplením objektu telocvične ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová dokumentácia Výkaz - výmer --- ---
Stavebné povolenie
08.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výmena expanzomatov a úpravy rozvodov ÚVK

v kotolni ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s výmenou expanzomatov a úpravou rozvodov ÚVK v kotolni ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová dokumentácia Výkaz - výmer --- ---
09.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výstavba multifunkčného ihriska

s umelým trávnikom a mantinelmi.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s realizáciou výstavby multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v areáli ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová dokumentácia Výzva na predkladanie ponúk Návrh zmluvy Výkaz - výmer --- ---
 
Rozhodnutie o využití územia Návrh zmluvy
10.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

        Zákazka zadávaná podľa  § 117, zákona    č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou z rodín v hmotnej núdzi.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

---- Návrh ceny --- ---
Formulár ponuky
11.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Zabezbečenie ubytovania a stravovania

pre lyžiarsky výcvik .

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  služba.

        Zákazka zadávaná podľa  § 117, zákona   č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie ubytovania a stravovania na LV pre žiakov ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---