Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti školy

 

Školský rok

 

       2005-2006      2012-2013    2019-2020

 

       2006-2007      2013-2014    2020-2021

 

       2007-2008      2014-2015    2021-2022  

 

       2008-2009      2015-2016    2022-2023 

 

       2009-2010      2016-2017   

 
                              2010-2011      2017-2018                    
 
                              2011-2012      2018-2019

   

     Vyhláška MŠVVaŠ SR č.435/2021 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti