Rok 2019

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Technické špecifiká Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Návrh ceny Formulár
ponuky
Iné 
01.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Dodávka elektrickej energie pre

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zoznam odberných miest  
02.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3.pavilónu 

pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou sociálnych zariadení v 3. pavilóne ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová
 dokumentácia
Ohlásenie stavebných úprav  
03.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia ústredného kúrenia v  5. a 6. pavilóne 

 ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou ústredného kúrenia v 5. a 6. pavilóne ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- ---  
04.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Rekonštrukcia elektrických rozvodov v 5. a 6. pavilóne 

  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s rekonštrukciou elektrických rozvodov v 5. a 6. pavilóne ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- ---  
05.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Ochranné oplotenie multifunkčného ihriska v areáli

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s inštaláciou ochranného oplotenía multifunkčného ihriska ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová
 dokumentácia
Ohlásenie stavebných úprav  
06.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou z rodín v hmotnej núdzi.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

---- Návrh ceny ---  
Formulár ponuky
07.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Stavebné úpravy dostavanej telocvične

ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  práce.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich so stavebnými úpravami dostavanej telocvične ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Projektová
 dokumentácia
Výkaz - výmer Ohlásenie stavebných úprav  
08.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Nábytok ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie nábytku do dostavby telocvične  ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Ilustračné obrázky Návrh ceny ---  
Formulár ponuky
09.

 

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

" Zabezpečenie ubytovania a stravovania na lyžiarskom výcviku

pre žiakov ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou ".

 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  služby.

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa  § 117, zákona
č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie služieb spojených s poskytnutím ubytovania a stravovania žiakov ZŠ Kukučínova ulica 106 vo vranove nad Topľou na lyžiarskom výcviku.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---