Rok 2015

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Informácia o zadávaní zákazky Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Cenová ponuka Informácia podľa § 44 ods.2 Správa o VO podľa § 21
01.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výmena strešnej krytiny - spojovacie chodby.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie výmeny strešnej krytiny na spojovacej chodbe  k  jednotlivým pavilónom ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
02.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výmena vodovodného potrubia, ZŠ Kukučínova, Vranov n.T.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie výmeny prívodného vodovodného potrubia do ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
03.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Server, virtuálne klientské stanice a príslušenstvo.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie školského servera, klientských počítačových staníc a príslušenstva v učebni výpočtovej techniky ZŠ.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
Vysvetlenie, doplnenie výzvy
1. 2.
04.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006

Druh - služby

        Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie ubytovania a stravovania na lyžiarskom kurze

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
05.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

DROGÉRIA.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006

Druh zákazky- tovary.

        Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na dodávku drogérie - čistiace prostriedky pre školu

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---
06.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

TONERY.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006

Druh zákazky- tovary.

        Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- ---