P.č. Mesiac / rok Správy o zákazkach s nízkou hodnotou - školská jedáleň
rok 2012 Dodávatež, Fakturovaná suma, Nakúpený tovar :
Dátum :  
1. Január - Marec 02.04.2012 Správa za - 1. štvrrok 2012
2. Apríl - Jún 02.07.2012 -------
3. Júl - September 01.10.2012 -------
4. Október - December 02.01.2013 -------