P.č. Mesiac / rok Správy o zákazkach s nízkou hodnotou - Školská jedáleň
rok 2011 Dodávatež, Fakturovaná suma, Nakúpený tovar :
Dátum :  
1. Január - Marec    
2. Apríl - Jún 01.07.2011 Správa za - 2. štvrrok
3. Júl - September 03.10.2011 Správa za - 3. štvrrok
4. Október - December 02.01.2012 Správa za - 4. štvrrok