Rok 2016

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Informácia o zadávaní zákazky Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Cenová ponuka Informácia podľa § 44 ods.2 Správa o VO podľa § 21
01.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Zabezpečenie ubytovania a stravovania

pre Školu v prírode.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods.9 zákona č.25/2006

Druh zákazky- služby.

        Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie ubytovania a stravovania žiakov a pedagógov v Škole v prírode

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- --- ---
02.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Zabezpečenie autobusovej dopravy

pre Školu v prírode.

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods.9 zákona č.25/2006

Druh zákazky- služby.

        Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie autobusovej dopravy do miesta realizácie  Školy v prírode

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- --- ---
03.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- poskytnutie služby.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch ZŠ a ŠJ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- Návrh ceny: --- ---
04.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému

ÚVK ZŠ Kukučínova 106, 093 03 Vranov n.T.

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- uskutočnenie práce.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie prác súvisiacich s výmenou vykurovacieho zdroja a úpravy systému ÚVK  v objekte kotolne  ZŠ Kukučínova 106, Vranov n.T.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Technická správa Výkaz - výmer --- ---
05.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Zabezpečenie ubytovania a stravovania 

pre lyžiarsky kurz žiakov ZŠ

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky- poskytnutie služby.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie ubytovania a stravovania pre lyžiarsky kurz žiakov ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
06.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Inštalácia siete ku klientskym počítačom 

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  služby.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie inštalácie siete ku klientskym počítačom

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
07.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

TONERY pre ZŠ a ŠJ

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie dodávky tonerov pre ZŠ a ŠJ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---
08.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

DROGÉRIA pre ZŠ a ŠJ

      Zákazka zadávaná podľa § 117,  zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky-  tovary.

        Zákazka zadávaná podľa         § 117, zákona č.343 /2015 Z.z.
- zákazka na zabezpečenie dodávky drogistického tovaru pre ZŠ a ŠJ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- Návrh ceny: --- ---