Rok 2014

Profil verejného obstarávateľa :

 Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

P.č.

Predmet zákazky :

Zákazka : Postup verejného obstarávania : Informácia o zadávaní zákazky Výzva na predkladanie ponúk Rozsah zmluvných podmienok Cenová ponuka Informácia podľa § 44 ods.2 Správa o VO podľa § 21
1.      Základná škola Kukučínova ulica 106  Vranov n.T.,

Školská jedáleň

Nákup ovocia a zeleniny 

        Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006  Zákazka - Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov --- --- ---
2.      Základná škola Kukučínova ulica 106,  Vranov n.T.,

Školský nábytok

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná          podľa § 9, ods. 9
- zákazka na dodanie tovarov  Výzva na predkladanie cenových ponúk
--- ---
3. Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach

 
       Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006          Zákazka zadávaná           podľa § 9, ods. 9zákona č.25/2006
- zákazka na uskutočnenie prác                                   Výzva na predkladanie cenových ponúk
 
--- --- ---
výkaz - výmer
4.      Základná škola Kukučínova ulica 106,  Vranov n.T.,

Relaxačný pobyt pre zamestnancov školy

 

  Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006  Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie relaxačného pobytu pre zamestnancov školy         Výzva na predkladanie cenových ponúk
--- --- --- --- ---
5.      Základná škola Kukučínova ulica 106,  Vranov n.T.,

Zhotovenie chodníka

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie zhotovenia chodníka        Výzva na predkladanie cenových ponúk
--- --- --- ---
výkaz - výmer
6.      Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

 Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1.stupňa

  ( 3.pavilón školy )

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie pokládky dlažby na spojovacej chodbe k  pavilónu 1.stupňa   (3.pavilón školy)    

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
7.      Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Oprava podláh.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie opravy podláh v odbornej učebni fyziky a na spojovacej chodbe k 4.pavilónu 

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
8.      Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Stravovacie služby - stravné poukážky.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie stravných poukážok   

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- --- ---
9.     

            Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Výmena nášľapných vrstiev podláh

a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie výmeny nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
10.      Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Čistenie a monitoring kanalizácie.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie čistenia a monitoringu kanalizácie    

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- --- ---
11.     

           Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Nábytok.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie zhotovenia nábytku pre školu

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
Náčrt tovarov
12.      Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

           Zabezpečenie zadávania zákaziek  podľa §9, ods. 9.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- Zabezpečenie zadávania    zákaziek podľa §9, ods.9     

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- --- ---
13.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Oprava ( rekonštrukcia ) ELI v 2. pavilóne.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie opravy ( rekonštrukcie ) ELI v 2. pavilóne ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
14.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

    Oprava nášľapných vrstiev  v   6-tich triedach 1. pavilónu.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie opravy nášľapných vrstiev v 6-tich triedach 1. pavilónu ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
15.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Oprava ústredného kúrenia - 1.a 2. pavilón.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie opravy ústredného kúrenia v 1. a 2. pavilóne ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---
výkaz - výmer
16.     

Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.,

Varné zariadenia.

 

      Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006         Zákazka zadávaná podľa § 9, ods. 9
- zákazka na zabezpečenie nákupu varných zariadení pre školskú jedáleň

 Výzva na predkladanie cenových ponúk

--- --- --- ---