Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.  § 5 , škola ako právnická osoba zverejňuje :

 

4  Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                                     ( zákon o slobode informácií )

4 Základné informácie

4 Tlačivo - žiadosť na poskytnutie informácií

4  Zriaďovacia listina

      - dodatok k Zriaďovacej listine č.1

      - dodatok k Zriaďovacej listine č.2

      - dodatok k Zriaďovacej listine č.3

      - dodatok k Zriaďovacej listine č.4