P.č.

Dátum realizácie vzdelávania

 

 Druh vzdelávania

Školský rok:  2022 - 2023
V zmysle §69, ods.1, písm. d) zákona č.138/2019 Z.z.
01. 28.10.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Kurikulum - premena tradičnej školy
Hodnotenie vzdelávania
 
02. 28.10.222 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Inkluzívne vzdelávanie v praxi
Hodnotenie vzdelávania
 
03. 19.10.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu
Hodnotenie vzdelávania
 
04. 24.02.2023, 27.02.2023 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Tvorba digitálneho vzdelávacieho obsahu 1
Hodnotenie vzdelávania
 
05. 20.03.2023 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Tvorba digitálneho vzdelávacieho obsahu 2
Hodnotenie vzdelávania