Zloženie Výboru

Nových školských odborov ( NŠO )

 

pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 
     
Ustanovujúce zasadnutie NŠO sa konalo 18.01.2016  
         
Predseda  

Mgr.Marta Bedriová

 
         
Podpredseda  

Ing.Mikuláš Kašinský

 
         
Pokladník  

Mgr.Daniela Milbauerová

 
         
Členka  

Mgr.Ľudmila Sabolová

 
         
  Členka  

Mgr.Lucia Bačišinová