1. januára 2005 boli v rámci mesta Vranov nad Topľou zriadené 

       kabinety metodikov pre všetky predmety ZŠ.

        Na našej škole pracujú metodici pre tieto predmety :

       
   

    vedúci predmetovej komisie

 

kabinet

 

Plán činnosti mestskej

predmetovej komisie TEV

 školský rok :  2013 - 2014

TELESNEJ

 

   Správa z jesenného zasadnutia PK :08.10.2013

VÝCHOVY

 

   Správa z jarnéhozasadnutia PK :  

   
   
   

             Mgr. Karel NĚMEC

   

e-mail :  nemec@kukucinka.eu

 
       
       
 

    vedúci predmetovej komisie

 

kabinet

 

Plán činnosti mestskej

predmetovej komisie HUV

 školský rok :  2013 - 2014

HUDOBNEJ

 

   Správa z jesenného zasadnutia PK : 29.10.2013

VÝCHOVY

 

      Správa z jarného zasadnutia PK :    

   
   
   

          Mgr. Radovan ZAJÍC

 

e-mail : zajic@kukucinka.eu

 
       
   

       vedúca predmetovej komisie

 

kabinet

 

 Plán činnosti mestskej

predmetovej komisie RUJ

  školský rok :  2013 - 2014

RUSKÉHO

 

   Správa z jesenného zasadnutia PK : 

JAZYKA

   Správa z jarného zasadnutia PK :  

   
   
   

    Mgr.Mária-Magdaléna KOSCELNIKOVÁ

 

e-mail : koscelnikova@kukucinka.eu