Kolektív pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 2011 - 2012