Kolektív pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 1988 - 1989