Kolektív pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 1987 - 1988