Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 

 

predseda Rady školy

   

 

VÝROČNÉ

SPRÁVY

 
     
podpredseda Rady školy      
tajomníčka rady školy              rok 2012
    rok 2013
 zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ     rok 2014
 zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ     rok 2015
 zástupca zriaďovateľa       rok 2016
 zástupca zriaďovateľa               rok 2017
      rok 2018
zákonný zástupca žiaka                rok 2019
rok 2020
zákonný zástupca žiaka                rok 2021
zákonný zástupca žiaka                rok 2022
zákonný zástupca žiaka                rok 2023
     

Funkčné obdobie Rady školy :  rok 2024 -2028 

Štatút Rady školy -  pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

   
                                                                                

      Potvrdenie zriadenia Rady školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove n.T. - primátorom mesta Ing.Jánom Raganom

   
               

                                                                                                                             

Rodičovská rada pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

predseda    Ing.Mikuláš KAŠINSKÝ
pokladník              Jana KALIAŠOVÁ
členka RR              Michaela KUROVÁ
členka RR            Lucia BLEDÁ 
členka RR              Marica BAŽOVÁ