P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

 
22. 14.02.2014 Karneval žiakov 1. stupňa
21. 20.12.2013 Vianočná akadémia
20. 13.12.2013 Vianočný jarmok v škole
19. 06.12.2013 Návšteva Mikuláša
18. 03.12.2013 Technická olympiáda - obvodové kolo
17. 26.11.2013 - 28.11.2013 "Škola mojej profesie"- návšteva Bratislavy
16. 15.11.2013 Vystúpenie pre žiakov - O hlúpej žene
15. 11.11. - 15.11.2013 Informatická súťaž - iBobor
14. 29.10.2013 Medzigeneračné vzťahy - besedy
13. 28.10.2013 Deň školských knižníc
12. 24.10.2013 Súťaž mladých záchranárov
11. 23.10.2013 Mesiac úcty k starším - vystúpenie žiakov
10. 14.10.2013 Krajské kolo v atletike
9. 11.10.2013 Výstavka žiackych prác - plody jesene
8. 10.10.2013 Cezpoľný beh - krajské kolo
7. 09.10.2013 Exkurzia na hrad - Stará Ľubovňa
6. 09.10.2013 Družobná návšteva z Bystřice nad Pernštejnem
5. 05.10.2013 Výstup na hrad Čičva
4. 04.10.2013 Cezpoľný beh - obvodové kolo
3. 01.10.2013 Vranovský maratónik
2. 26.09.2013 Európsky deň jazykov :

Aktivity : Anglický jazyk, Ruský jazyk

1. 02.09.2013 Slávnostné otvorenie školského roka 2013 - 2014