P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

 
27. 26.06.2013 Rozlúčka deviatakov s učiteľmi
26. 06.06.2013 Vyhodnotenie súťaží a olympiád
25. 05.2013 Výstup na Sninský kameň
24. 28.05.2013 Aktivita - Práva detí
23. 23.05.2013 Atletika - chlapci
22. 22.05.2013 Botanikiáda
21. 22.05.2013 Atletika - dievčatá
20. 08.05.2013 Výstup na Kapušianský hrad
19. 02.05.2013 Súťaž - Pekne čítam po anglicky
18. 26.04.2013 Futbal mladší žiaci
17. 16.04.2013 Súťaž z Ruského jazyka - Pekne čítam
16. 25.04.2013 Návšteva hradu Jasenov
15. 22.04. - 26.04.2013 Škola v prírode - VERNÁR
14. 18.03.2013 Návšteva hospodárskeho dvora
13. 12.03.2013 Biologická olympiáda
12. 12.03.2013 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň
11. 15.02.2013 KARNEVAL
10. 12.02.2013 Zápis budúcich prváčikov na

šk.rok 2013 - 2014

9. 29.01.2013 Súťaž - streľba zo vzduchovky
8. 07.01. - 12.01.2012 Lyžiarsky výcvikový kurz ( hotel Suchá )

Vernár - Studničky

7. 21.12.2012 Vianočná akadémia
6. 06.12.2012

Deň svätého Mikuláša

5. 15.11. - 16.11.2012 Informatická súťaž - iBobor
4. 12.11.2012 Kúzelník na 1. stupni
3. 11.10.2012 Pozorovanie vtákov - Domaša 2012
2. 27.09.2012 Cezpoľný beh - obvodové kolo
1.

26.09.2012

  Európsky deň jazykov