P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

1.

1.10.2011

 Pozorovanie vtákov na Domaši   

2. 24.10.2011 - 27.10.2011 Medzinárodný deň školských knižníc
3. 22.12.2011 Vianočná akadémia žiakov 1. a 2. stupňa
4. 08.02.2012 Zápis detí do 1. ročníka
5. 17.02.2012 Hviezdoslavov Kubín
6. 10.05.2012 Športový deň na škole
7. 30.05.2012 Vyhodnotenie olympiád za školský rok 2011-2012