P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

1.

10.01.2011 - 15.01.2011

Lyžiarsky kurz - Kežmarské Žľaby ( hotel Crocus )
2.

08.02.2011

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2011 - 2012