P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

1. 06.02.2007 Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2007 -2008