P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

 
3. 26.03.2015 Ocenenie pedagógov pri príležitosti Dňa učitežov
2. 30.01.2015 - 01.02.2015 Rekondičný pobyt zamestnancov základnej školy

Ždiar - Strednica

1. 24.09.2014 Priatežský volejbalový turnaj zamestnancov vranovských škôl