P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

 
5. 31.01. - 02.02.2014 Rekondičný pobyt zamestnancov - Vyšné Ružbachy
4. 17.01.2014 Priatežský volejbalový turnaj zamestnancov vranovských škôl
3. 08.11.2013 Oslava 50.narodenín - Ing.Viera Krotká
2. 30.10.2013 - 31.10.2013 Školenie pedagógov- Manažment žiackych projektov

Základná škola, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov n.T. 

1. 17.10.2013 Školenie pedagógov- Rozvíjanie komunikačných zručností

Základná škola, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov n.T.