P.č.

Dátum

 

 AKTIVITA

1.

november 2011

Oslava 50. narodenín p. Jančovej Márie

2. 22.12.2011 Vianočné posedenie zamestnancov školy
3. 03.02.2012 Oslava 40. narodenín riaditeľa školy
4. 08.03.2012 Oslava Dňa žien
5. 10.04.2012 Školenie pedagógov v rámci projektu "Rozvojom čítania k lepšiemu životu" - Jahodná pri Košiciach
6. 20.08.2012 - 22.08.2012 Školenie pedagógov v rámci projektu "Rozvojom čítania k lepšiemu životu" - Spišská Sobota