Fotovoltika na ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topžou